BANKOVNÍ SPOJENÍ

Pro platbu použijte tento účet:

č.ú. 1016768668 / 6100, 

variabilní symbol: číslo faktury